1. Als de consument een klacht heeft over een product van lerentassen, kan hij/zij deze klacht melden bij info@lerentassen.nl

2. Lerentassen vraagt zo nodig aanvullende informatie op bij de consument en zal de klacht beoordelen in overeenstemming met alle wet- en regelgeving, waaronder de NTO-voorwaarden en deze voorwaarden.

3. Als de klacht gegrond wordt geacht en lerentassen verschillende mogelijkheden aanbiedt tot herstel of vervanging van het product, dient de consument binnen een redelijke termijn een keuze door te geven en verder gebruik van het product te staken. Die redelijke termijn is in elk geval overschreden indien méér dan twee maanden na het gegrond bevinden van de klacht geen keuze is doorgegeven. In dat geval kan de consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt.